Lovisa of Sweden AB är ett designbolag. Vi designar utomhusmöbler för
framtidens samhällen och människor.


Idag utvecklar och säljer vi utomhuskontoret ”The Bug” som är en
utekontorsstol som möjliggör ergonomiskt och bekvämt kontorsarbete
utomhus med dator utan att solen förstör sikten på datorskärmen.


Bolaget gundades i slutet av 2018.Stolen är mönsterskyddad
Protected by EU design no 005806551