Vi har inte råd att vänta,

vi måste ut och vistas i vår natur för att lära oss att respektera och värdesätta den om vi vill ha

en planet

att leva på om femtio år. 

Vi använder oss av furu från svenska skogar som är värmebehandlat i stället för impregnerat med kemikalier.


Impregneringen Thermowood har en helt ekologisk produkt.


Värmebehandlat trä har längre livslängd än ett impregnerat.


Företaget som producerar och levererar det värmebehandlade träet heter Heatwood och ligger i Hudiksvall. 

SVENSKT

VÄRMEBEHANDLAT

TRÄ

SVENSKT

ÅTERVUNNET

STÅL

Stål är ett material som kan återvinnas om och om igen. 


I The Bug använder vi Svenskt återvunnet stål.


Läs om Lovisa of Sweden på jernkontoret.se

SVERIGE STÅR INFÖR EN UTMANING


2,3 miljoner människor uppges arbeta på kontor vid dator och över 35 000 är sjukskrivna för svår stress, vilket är en fördubbling på 10 år. Totalt kostar sjukskrivningar 65 miljarder för samhället.


Avsaknad av återhämtning är främsta problemet, vilket man får av utomhusvistelse och naturupplevelse, så kallade restorativa miljöer. I forskningsrapporten "Ute är nya inne" föreskrivs The Bug som ett bra exempel för att människan ska komma ut mer. Vi spenderar mindre tid i naturen, vilket ökar "kronisk stress och psykisk ohälsa. Vi spenderar hela 80-90 % av tiden inomhus." (Toivanen, 2019, filosofie dr, arbetslivsforskare & professor sociologi).


The Bug bidrar till hållbart arbetsliv och gör utomhuskontorsarbete lättillgängligt. Arbetsgivare kan
nu mäta frisknärvaro istället för sjukfrånvaro och blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Utomhusvistelse ger frisk luft och D-vitamin vilket ökar människans kreativitet och produktivitet. 

The Bug är pulverlackerad för minsta möjliga miljöpåverkan. Det är ofarligt för de som utför arbetet med att pulverlackera och det släpper inte ifrån sig några kemikalier i naturen, varken vid målning eller användning.

PULVERLACKERING

AGENDA 2030

FN:s miljömål

syftar till att nå en hållbar värld utifrån

17 olika hållbarhetsmål.Lovisa of Sweden jobbar aktivt mot flera målen.