HUR MYCKET AV DIN TID VILL DU

EGENTLIGEN SPENDERA INOMHUS?

The Bug -

möbeln som är anpassad till att utföra kontorsarbete utomhus


Stolen är vridbar och skyddar dig och din dator från ovälkommet 

solljus, väder och vind

Den avskärmar och dämpar ljud


Stolen är mönsterskyddad

ERBJUD DIN OMGIVNING MÖJLIGHETEN ATT FÅ SPENDERA DELAR AV DAGEN UTOMHUS


DU GER DÅ MÄNNISKAN EN CHANS ATT KÄNNA SIG MER TILLFREDS MED SIN VARDAG

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT KÖPA UTOMHUSKONTORET THE BUG?

71-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden
61-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden
51-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden
4-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden
1-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden
Bord 1-the bug-lovisa-of-sweden-jobba-utomhus-utomhuskontor-utekontor-
2-the bug-utomhuskontor-utekontor-outdooroffice-lovisa-of-sweden

Designad och handgjord i Gävleborg

Därför har vi valt att jobba med trä från Svenska skogar

Utomhusvistelse ger frisk luft och D-vitamin vilket ökar människans kreativitet och produktivitet. 

SVERIGE STÅR INFÖR EN UTMANING


2,3 miljoner människor uppges arbeta på kontor vid dator och över 35 000 är sjukskrivna för svår stress, vilket är en fördubbling på 10 år. Totalt kostar sjukskrivningar 65 miljarder för samhället.


Avsaknad av återhämtning är främsta problemet, vilket man får av utomhusvistelse och naturupplevelse, så kallade restorativa miljöer. I forskningsrapporten "Ute är nya inne" föreskrivs The Bug som ett bra exempel för att människan ska komma ut mer. Vi spenderar mindre tid i naturen, vilket ökar "kronisk stress och psykisk ohälsa. Vi spenderar hela 80-90 % av tiden inomhus." (Toivanen, 2019, filosofie dr, arbetslivsforskare & professor sociologi).


The Bug bidrar till hållbart arbetsliv och gör utomhuskontorsarbete lättillgängligt. Arbetsgivare kan
nu mäta frisknärvaro istället för sjukfrånvaro och blir attraktiva på arbetsmarknaden.

”Sömnkvaliteten förbättras, depression och ångest motverkas och stresstolerans höjs" 

 

360O

 

 

Stolen kan rotera 360 grader vilket möjliggör för användaren att själv bestämma om hen vill sitta i solen och arbeta eller vill ha solskydd. Likaså kan man vända sig bort från ljud. Tack vare att ribborna i stolen är snedställda bryter man både ljusstrålar och ljudvågor vilket medför att röster eller andra ljud dämpas.

Design Frida och Lovisa Pettersson

Ett resultat av vårt examensarbete

Vi har använt oss av beprövad designmetodik. Enkäter, intervjuer, observationer och fältstudier styrker vår process och vårt resultat

Vi har inte råd att vänta, vi måste ut och vistas i vår natur för att lära oss att respektera den och värdesätta den om vi vill ha en planet att leva på om femtio år. 

Inspirationen till formspråket i stolen kommer från Tordyveln. Tordyveln ansågs i svensk folktro vara en lyckobärare och man trodde att arbete skulle gå extra bra och underlättas om årets första tordyvel kom fort flygande (Schön, 2004). Det skyddar skalbaggen likt vår stol skyddar den som sitter i den.