Vår senaste innovation har nu hamnat på  Högskolan i Gävle

Välkommen till sidan för vårt

Vinnovafinansierade projektet The Whale

Testbädd installeras och utvärderas på Högskolan i Gävle under 2022


Mer info kommer inom kort

PROJEKTINTRODUKTIONGenom att designa innovativa möbler för utomhuskonferens kommer Lovisa of Sweden att skapa ett bredare utbud och dessutom skapas fler möjligheten för t.ex. landskapsarkitekter som vill utforma en hel miljö av olika utomhuskontorslösningar.


Det kommer att konstrueras ritningar för Lovisa of Sweden's räkning och det kommer att skapa en grund för fler möbler i produktion och framtida utbud som komplement till The Bug.


I designprocessen ingår research, analys, undersökning, skissarbete i både 2D, 3D och i verklig skala och tester med testgrupp. Färdiga illustrationer kommer att tas fram och lärdomar om material och miljö, hållbarhet, produktion kommer att skapas och här får vi en utvärdering av testgrupp.


En eller flera av de designade möblerna kommer att processas i verkstad för att bli en testbädd som kan monteras på Akademiska Hus mark vid Högskolan i Gävle. 


Det kommer att förberedas och utföras workshops och liknande aktiviteter tillsammans med testgrupp från Högskolan i Gävle och Akademiska Hus som sedan kommer att utvärderas vidare för verifiering av och på platsen.


Detta är en fantastisk möjlighet att utvärdera designen och detta lägger grund för fortsatt produktion och
försäljning av nya produkter.


Installation av prototyp/testbädd + eventuell markberedning kommer att utföras. 


PRESSMEDDELANDE


Lovisa Pettersson, prisbelönad designer och tidigare student vid Högskolan i Gävles industridesignprogram, får 300 000 av Vinnova för att utveckla miljöer för...

SVT


Se intervju i svt:s morgonstudion om projektet med Lovisa Pettersson och representant från Högskolan i Gävle