Välkommen till sidan för det Vinnovafinansierade Projektet

Sustainable designthinking development for the outdoor offices of the future

PÅ DENNA SIDA KOMMER VI KONTINUERLIGT UPPDATERA DEN SPÄNNANDE UTVECKLINGEN KRING PROJEKTET

Designprojektet som kommer att utveckla en ny kollektion av utomhuskontorslösningar och en testbädd installeras och utvärderas på Högskolan i Gävle


Tanken med detta projekt är att designa en kollektion utomhuskontorslösningar som kompletterar "The Bug". Med stöd av Högskolan i Gävle och Akademiska Hus, utvecklar Lovisa of Sweden en prototyp/MVP/nollserie som en så kallad "testbädd" som är tänkt att installeras på tomten vid Högskolan i Gävle.


Genom att inkludera bred testgrupp för verifiering i designprocessen får kund fler möjligheter att arbeta ute anpassade utifrån användaren. Landskapsarkitekter efterfrågar fler produkter, vilket möjliggörs genom att designa en utomhuskontorsmiljö som uppfyller många behov.


I The Bug kan man arbeta med sin dator, enskilt eller i grupp, sittandes i en stol. Nu blir det möbler för fler typer av uppgifter i utomhuskonferens med visionen att kunna projicera föreläsningar.


Hälsoeffekterna av utomhusarbete är många och en företagskund kan får friskare medarbetare, attraherar fler till arbetsplatsen och minskar sjukskrivningar. Forskning visar att utomhusvistelse har stor betydelse för människans välbefinnande och produktivitet och förebygger stressrelaterade
sjukdomar. Framtida utmaningar med pandemier gör att vi behöver tänka om när det kommer till dagens inomhusarbete som är ohållbart.


Read More >

PROJEKTINTRODUKTIONGenom att designa innovativa möbler för utomhuskonferens kommer Lovisa of Sweden att skapa ett bredare utbud och dessutom skapas fler möjligheten för t.ex. landskapsarkitekter som vill utforma en hel miljö av olika utomhuskontorslösningar.


Det kommer att konstrueras ritningar för Lovisa of Sweden's räkning och det kommer att skapa en grund för fler möbler i produktion och framtida utbud som komplement till The Bug.


I designprocessen ingår research, analys, undersökning, skissarbete i både 2D, 3D och i verklig skala och tester med testgrupp. Färdiga illustrationer kommer att tas fram och lärdomar om material och miljö, hållbarhet, produktion kommer att skapas och här får vi en utvärdering av testgrupp.


En eller flera av de designade möblerna kommer att processas i verkstad för att bli en testbädd som kan monteras på Akademiska Hus mark vid Högskolan i Gävle. 


Det kommer att förberedas och utföras workshops och liknande aktiviteter tillsammans med testgrupp från Högskolan i Gävle och Akademiska Hus som sedan kommer att utvärderas vidare för verifiering av och på platsen.


Detta är en fantastisk möjlighet att utvärdera designen och detta lägger grund för fortsatt produktion och
försäljning av nya produkter.


Installation av prototyp/testbädd + eventuell markberedning kommer att utföras. 


PRESSMEDDELANDE


Lovisa Pettersson, prisbelönad designer och tidigare student vid Högskolan i Gävles industridesignprogram, får 300 000 av Vinnova för att utveckla miljöer för...

SVT


Se intervju i svt:s morgonstudion om projektet med Lovisa Pettersson och representant från Högskolan i Gävle