Hållbarhet

UTOMHUSKONTORET

THE BUG


HÅLLBARHET

 

Lovisa of Sweden jobbar alltid utifrån ett hållbart perspektiv. Alltifrån ekologiska perspektiv som råvara, produktion och paketering, logistik och transport, till sociala aspekter som design med användaren i fokus, tillgänglighet, hälsa och välmåeende, till ekonomiska aspekter där en produktion måste få kosta för att ge rätt betalt till underleverantörer, kunna ge rätt ... - sidan under uppbyggnad -

THERMOWOOD BY HEATWOOD

Heat-treated in Sweden

Vi värdesätter att vår design håller en miljövänlig produktion så långt det går. Därav består stolen bland annat av furu från svenska skogar som är värmebehandlat i stället för impregnerat med kemikalier. Värmebehandlingen gör att man kan slänga furun på komposten när den är uttjänt. Likaså har den längre livslängd än ett impregnerat virke.

 

Företaget som levererar träet är Heatwood och ligger i Hudiksvall. Impregneringen Thermowood har en helt genomgående ekologisk process och produkt.

UN GLOBAL GOALS

UN

Fns miljömål, "Agenda 2030" syftar till att nå en hållbar värld utifrån 17 olika hållbarhetsmål. Lovisa of Sweden stödjer dem till fullo och jobbar aktivt mot målen.

WELLBEING

HHH

Sverige står inför en utmaning. Hälsa och välmående debatteras som aldrig förr och den fysiska och psykiska stress som dagens påkopplade liv medför, gör att fler och fler blir sjuka i psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Den psykiska ohälsan går nedåt i åldrarna och ungdomar sitter inomhus. Idag är cirka 35 000 människor sjukskrivna på grund av svår stress. Sömn, trötthet och oro är de främsta problemen och många människor upplever att de har svårt att återhämta sig. Återhämtning får man genom att vistas i restorativa miljöer, så som utomhusvistelser och naturupplevelser.


Stolen bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Med utomhusvistelse får vi frisk luft och D-vitamin och det kan öka människans välbefinnande och kreativitet och minska stillasittande och stress.


Det kan ge friskare elever och anställda och ökar chanserna att känna meningsfullhet och trivsel på jobbet och i livet i stort. Vi har inte råd att vänta, vi måste ut och vistas i vår natur för att lära oss att respektera den och värdesätta den om vi vill ha en planet att leva på om femtio år. 

PULVERLACKERING

HHHThe Bug är pulverlackrad för minsta möjliga påverkan då det är ofarligt för de som utför arbetet med att pulverlackera och det släpper inte ifrån sig några kemikalier i naturen. Varken vid målning eller användning.

Call us: + 4673 952 34 69

Copyright @ All Rights Reserved

 

The Bug

Protected by EU design no 005806551