UTOMHUSKONTOR ET THE BUG


ARBETA UTOMHUS I MÖBELN FÖR FRAMTIDENS KONTOR


Detta utekontor löser bland annat problemet med att solen stör sikten på datorskärmen.

Designad och handgjord i Gävleborg.


Hur mycket tid spenderar du utomhus?

Sverige står inför en utmaning. 2,3 miljoner människor uppges arbeta på kontor vid dator och över 35 000 är sjukskrivna för svår stress, vilket är en fördubbling på 10 år. Totalt kostar sjukskrivningar 65 miljarder för samhället.


Avsaknad av återhämtning är främsta problemet, vilket man får av utomhusvistelse och naturupplevelse, så kallade restorativa miljöer. I forskningsrapporten "Ute är nya inne" föreskrivs The Bug som ett bra exempel för att människan ska komma..."Arbetsgivare kan
nu mäta frisknärvaro istället för sjukfrånvaro och blir attraktiva på arbetsmarknaden"


ÄR DU INTRESSERAD AV ATT KÖPA UTOMHUSKONTORET THE BUG?