Utomhusvistelse ger frisk luft och D-vitamin vilket ökar människans kreativitet och produktivitet

Användaren

  • Får D-vitamin
  • Kan öka sin kreativitet och produktivitet
  • Kan få sänkta stressnivåer
  • Kan bli mer tillfreds och behöver inte längta efter ledighet på samma sätt


Företagskunden

  • Kan få friskare medarbetare
  • Kan attraherar fler till arbetsplatsen minskar sjukskrivningar
  • Kan öka sin hållbarhetsprofil


Samhället

  • Kan få friskare invånare
  • Får en bra lösning vid pandemier

Visste ni att nästan 60% av Sveriges befolkning uppges arbeta sittandes på kontor? Dom senaste åren så har det skett en ökning av sjukskrivningar kopplat till utmattning och psykisk ohälsa och enligt Försäkringskassan så är dessa sjukskrivningar oftast mellan 6-12 månader långa. Totalt kostar sjukskrivningar 65 miljarder för samhället och i spenderar hela 80-90 % av tiden inomhus.


Dålig arbetsmiljö, d-vitaminbrist och stress leder till höga
sjukskrivningar som är kostsamt för företag, arbetsgivare får dåligt rykte och låg produktivitet. The Bug bidrar till hållbart arbetsliv och möjliggör
utomhuskontorsarbete. Arbetsgivare kan nu mäta
frisknärvaro istället för sjukfrånvaro och blir
attraktiva på arbetsmarknaden.

Stress i sig är inte farligt.

Bristen på återhämtning är farlig.