2000px-Dagens_Nyheter.svg
800px-Svenska_Dagbladet_wordmark.svg
arbetsliv-lovisa-of-sweden-jobba-utomhus-utomhuskontor-utekontor-utemö
SVT-logo-2016
MODERN INTERIÖR
R (1)

BEYOND STÅL


Film av Jernkontoret - stålindustrins branchorganisation

Lyssna på Lovisas berättelse om hur stolen kom till, vad som driver oss och hur en designprocess går till